Porozumienie koalicyjne w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

2018-12-17 16:09
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i jego zastępcy.jpg
Autor: brak danych

„Deklaracja o współpracy dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska” jest umową o porozumieniu i współpracy między Koalicją Obywatelską a Stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska.

Jak informuje gdański magistrat w ramach Deklaracji o współpracy dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska ustalono pięć filarów współpracy: – Gdańskie rodziny na pierwszym miejscu, w tym: rozwój edukacji i opieki nad najmłodszymi, przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwój instrumentów wsparcia seniorów, rozbudowa systemu usług opiekuńczych, realizacja programu solidarności mieszkaniowej; – Najlepsza dzielnica do życia, w tym: rozwój usług i infrastruktury publicznej w dzielnicach, intensyfikacja zabudowy na tzw. dolnym tarasie, działania rewitalizacyjne, poprawa jakości powietrza, poprawa jakości zieleni miejskiej; – Sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się po Gdańsku, w tym: krótsza droga z Gdańska Południe, zero wypadków śmiertelnych wśród rowerzystów i pieszych, promocja i poprawa funkcjonowania transportu publicznego, realizacja planu zrównoważonej mobilności, podnoszenie bezpieczeństwa na drodze; – Współdecydowanie o gdańskich sprawach, w tym: wsparcie aktywności obywatelskiej, rozwój centrów aktywności lokalnej, rozbudowa instrumentów partycypacji społecznej, działania na rzecz równego traktowania; – Rozwój gospodarczy, w tym: działania na rzecz realizacji inwestycji zwiększających potencjał gospodarczy miasta, wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój zaufania i partnerskich relacji z przedsiębiorcami, rozwój szkolnictwa zawodowego. Podczas dzisiejszego spotkania prezydent Gdańska zaprezentował także swoich zastępców. Nowym zastępcą ds. przedsiębiorczości, środowiska, ochrony klimatu, informatyzacji i porządku publicznego został Piotr Borawski. Za inwestycje, równouprawnienie oraz turystykę odpowiedzialna będzie Aleksandra Dulkiewicz. Piotr Grzelak w swoich obowiązkach będzie miał rozwój miasta (w tym planowanie przestrzenne), mieszkalnictwo i transport publiczny, a Piotr Kowalczuk dalej zajmował będzie się szkolnictwem oraz polityką socjalną.