Profesor Jerzy Gwizdała ponownie Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

2020-04-28 10:33
mat. prasowe
Autor: brak danych

Tak zadecydowało Uczelniane Kolegium Elektorów w czasie zdalnego posiedzenia 27 kwietnia.

Jak poinformowała rzecznik UG, dr Beata Czechowska - Derkacz, prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został wybrany Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora UG, odbyło się 27 kwietnia 2020 w formie wideokonferencji. Kandydatów na Rektora UG, obecnego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz obecnego Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. UG dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego, wskazała Rada Uniwersytetu Gdańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Uczelni. Otwarte spotkanie społeczności akademickiej UG z kandydatami na Rektora Uczelni odbyło się 5 marca 2020 r. W czasie spotkania kandydaci przedstawili swoje plany rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i odpowiadali na pytania. W tajnym głosowaniu 27 kwietnia 2020 r. wzięło udział 68 elektorów (jedna osoba była nieobecna). Stosunek głosów: 59 głosów oddano na prof. Jerzego Piotra Gwizdałę, 9 głosów na prof. Arnolda Kłonczyńskiego.Wybory odbyły się w formie wideokonferencji. Zastosowane technologie informatyczne umożliwiły zachowanie tajności głosowania.