Rekrutacja do publicznych przedszkoli!

2017-04-12 11:46
Rekrutacja do publicznych przedszkoli!
Autor: brak danych

W poniedziałek, 24 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do placówek edukacyjnych dla najmłodszych gdańszczan na rok szkolny 2017/2018. Start o godz. 9.00. W przedszkolach publicznych czeka przeszło 6150 miejsc.

Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mieli czas do 10 maja do godz. 15.00. Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl. Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Harmonogram rekrutacji •24 kwietnia, godz. 9.00- 10 maja, godz. 15.00 – czas na składanie wniosków wraz z dokumentami •10 maja-23 maja – weryfikacja zgłoszeń •23 maja o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych •od 24 maja, godz. 8.00 do 30 maja – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do placówki w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania •1 czerwca, godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych •Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 12 czerwca, godz. 9.00 do 19 czerwca, godz. 15.00. Więcej na stronie miasta: gdansk.pl