Ruszyła rekrutacja do Morskiego Oddziału Straży Granicznej

2020-01-23 14:33
fot. Łukasz Gano
Autor: brak danych

W tym roku na kandydatów czeka 60 miejsc.

Jak informuje Morski Oddział Straży Granicznej, służbę może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kandydaci rozwiązują tam testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu kandydaci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby. Chętni mogą składać dokumenty w najbliższej miejscu zamieszkania jednostce Straży Granicznej, także w niektóre soboty.