Sprawdź co zmieni się w Twojej dzielnicy

2018-12-10 10:14
Sprawdź co zmieni się w Twojej dzielnicy
Autor: brak danych

Przyjdź na dyskusję dotyczącą planów miejscowych.

Dzisiaj w Gdańsku odbędą się dwie takie dyskusje. Jedna będzie dotyczyła Oliwy Dolnej rejonu ulicy Kołobrzeskiej i Szczecińskiej, druga Kokoszek i rejonu ulicy Stokłosy. Dyskusje rozpoczną się o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24. Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko będą dostępne do wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 24 grudnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Każdy może wnieść swoje uwagi do projektów. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska do 7 stycznia 2019 r. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.