Sprawdź jak zmieni się Gdańsk Wrzeszcz

2018-08-07 10:44
Sprawdź jak zmieni się Gdańsk Wrzeszcz
Autor: brak danych

Do końca sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożony jest dla wszystkich do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dolnego Wrzeszcza.

Dotyczy on rejonu alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka. Teren ten jest częściowo zagospodarowany. Do prac planistycznych przystąpiono w związku z budową sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jak informują urzędnicy: Budowa PSZOK-ów stanowi cel publiczny w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym. PSZOK-i to miejsca, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Mogą do nich dostarczać surowce wtórne (np. papier, szkło, metale, plastik), a także bardziej kłopotliwe odpady, czyli np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, meble, przeterminowane leki. Od strony ulicy Hynka ustalono szpaler drzew, który zasłoni tereny produkcyjno-usługowe. W opracowaniu został także wydzielony niewielki teren z przeznaczeniem na skwer lub zieleniec. W planie uwzględniono również możliwość realizacji nowej drogi lokalnej łączącej (tunelem) Zaspę z Dolnym Wrzeszczem. Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Biura Rozbudowy Gdańska. Mieści się ono przy ul. Wały Piastowskie 24. Dyskusja publiczna odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.