Trwa konkurs "Nauczyciel Pomorza"

2017-04-18 7:18
nauczyciel
Autor: brak danych

Wyróżniają się podejściem do uczniów, wspierają i pomagają rozwijać ich talenty, przygotowują swoich wychowanków do aktywnej działalności społecznej, razem z uczniami angażują się w działalność na rzecz potrzebujących. To tacy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy pedagogiczni mają szansę otrzymać tytuł „Nauczyciel Pomorza 2017”. Wnioski konkursowe można składać do końca maja.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość młodych obywateli regionu. Wniosek o nadanie tytułu może złożyć dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Należy go wypełnić on-line, a następnie wydrukować, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: Konkurs Nauczyciel Pomorza" w 2017 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu). Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza Roku 2017 oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Wnioski można składać do 31 maja br. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji w listopadzie 2017 r. Konkurs odbywa się po raz drugi i organizowany jest przez Marszałka Województwa Pomorskiego.