Uzupełniono zarzuty w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku

2019-01-29 7:20
fot. pixabay.com
Autor: brak danych

Pierwsze zarzuty postawiono w lipcu ub.r.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa nowe zarzuty dotyczą czterech prób wyłudzenia ze Skarbu Państwa – konkretnie z różnych programów badawczo-rozwojowych – dofinansowań o łącznej wysokości prawie 72 mln zł. Do próby wyłudzenia miało dojść w latach 2013-2015, a osoby usiłujące wyłudzić dofinansowanie "przedłożyły poświadczające nieprawdę dokumenty" dotyczące planów realizacji projektów badawczo-rozwojowych przez jeden z podmiotów działających na terenie Gdańskiego Parku Technologicznego. Łącznie z nowymi zarzutami, w sumie w sprawie 12 podejrzanym przedstawiono łącznie 117 różnych zarzutów dotyczących poważnych przestępstw gospodarczych, w tym wyłudzeń oraz prób wyłudzenia dofinansowań. Czterem osobom przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. (PAP)