Wspólne projekty kulturalne miasta i województwa dofinansowane

2017-04-03 9:37
Wspólne projekty kulturalne miasta i województwa dofinansowane
Autor: brak danych

Uchwalono wsparcie finansowe dla Województwa Pomorskiego na realizację wspólnych projektów kulturalnych. Dofinansowanie otrzymają: Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Polska Filharmonia Bałtycka, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Muzeum Narodowe w Gdańsku. W sumie na ten cel Gdańsk przeznaczy 2 mln złotych.

Jak czytamy w uzasadnieniu: Wszystkie wymienione wyżej instytucje kultury, zlokalizowane w Gdańsku, należą do najważniejszych w województwie pomorskim, a ich działalność służy promocji stolicy naszego regionu. Wsparcie finansowe wiąże się więc z wypracowaniem wspólnej działalności kulturalnej również w tych instytucjach, które bezpośrednio Gdańskowi nie podlegają, ale których wkład kulturotwórczy ma istotne znaczenie w życiu mieszkańców i turystów. I tak Teatr Wybrzeże otrzyma dofinansowanie do ósmej edycji festiwalu Wybrzeże Sztuki oraz do premiery spektaklu jubileuszowego Teatru Dada von Bzdülöw Dzisiaj, Wszystko oraz prezentacji spektakli Teatru Dada von Bzdülöw. Wysokość dofinansowania wyniesie 620 000 zł. Miasto będzie uczestniczyło również w kosztach dwóch premier Opery Bałtyckiej: opery Giuseppe Verdiego Nabucco i Krzysztofa Knittla Sąd Ostateczny. Na ten cel przeznaczono 680 000 zł. Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku otrzyma 350 000 zł na: festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, Koncerty Papieskie, koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy i Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska oraz na koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017. Nadbałtyckie Centrum Kultury kwotę 300 000 zł przeznaczy na koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia instytucji, na: XII Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, Festiwal Kultur Świata Okno na świat, Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem oraz festiwal Metropolia jest Okey. Na projekty promujące Sąd Ostateczny Hansa Memlinga 50 000 zł przeznaczy natomiast Muzeum Narodowe w Gdańsku.