Zaprzyjaźnij się z potrzebującym seniorem!

2018-07-17 9:22
MOPR
Autor: Logo

Masz wielkie serce, empatię i chęć pomagania szczególnie osobom w podeszłym wieku?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy i przyłączenia się do grupy wspaniałych wolontariuszy. Z osobami zainteresowanymi pracą wolontariusza MOPR zawrze porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy oraz beneficjentów. Nowi wolontariusze przejdą także szkolenie, podczas którego dowiedzą się m.in. jak pomagać mądrze i odpowiedzialnie. Z gdańskim MOPR współpracuje na stałe blisko 80 zaangażowanych społeczników. Są wśród nich zarówno uczniowie, ludzie dojrzali oraz emeryci. Zaangażuj się, warto! Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z p. Anną Dunajską z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. tel. 58 691 94 25 oraz 797 909 119, mail: wolontariat@mopr.gda.pl