Jest zgoda na nowy kierunek

2016-05-18 16:46

Głogowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma zgodę ministerstwa nauki na prowadzenie nowego kierunku.

Od października chętni będą mogli studiować tam finanse i rachunkowość. Profil ten funkcjonował w uczelni kilka lat temu ale z powodu braków kadrowych został zlikwidowany. Udało się go ponownie uruchomić dzięki staraniom władz placówki. Uczelnia zabiega również o poszerzenie swojej oferty edukacyjnej między innymi o studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Czeka na decyzję administracyjną w tej sprawie.

Mówi dyrektor instytutu ekonomicznego Aneta Dziubek :