Młodzieżowa Rada Głogowa

2021-08-23 10:44
Młodzieżowa Rada
Autor: brak danych

Dziś weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa i nadania jej statutu.

Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, wyrażającym stanowisko w imieniu młodzieży będącej mieszkańcami Głogowa.

W skład Młodzieżowej Rady wchodzą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zespołów szkół, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, z siedzibą w Głogowie wybrani przez samorządy uczniowskie tych szkół w demokratycznych wyborach, którzy w dniu wyborów do Młodzieżowej Rady ukończyli co najmniej 13 lat i nie ukończyli 20 lat.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom szkół, którzy w dniu wyborów są mieszkańcami Głogowa. Każdej szkole przysługuje jeden mandat na każde rozpoczęte 500 uczniów będących mieszkańcami Głogowa.