Sąd uchylił naganę

2016-12-02 13:40 p_gajek

Jest wyrok w sprawie o naruszenie praw pracowniczych w głogowskim ośrodku kultury. Sąd uchylił karę nagany jaką dyrektorka placówki Barbara Mareńczak Piechocka udzieliła Bożenie Rudzińskiej.

Chodziło o nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy i narażenie ośrodka na straty finansowe związane z odwołaniem jednego z koncertów w lipcu ubiegłego roku. Zdaniem sądu dyrektorka ośrodka składała sprzeczne zeznania twierdząc między innym że decyzję o ukaraniu pracownika konsultowała ze związkami zawodowymi i przekazała im pismo dotyczące tej sprawy. Taki dokument nigdy nie trafił jednak do przedstawicieli ugrupowania a jego członkowie od początku nie zgadzali się na udzielenie pracownicy nagany.

Mówi Bożena Rudzińska :