SZANSA alarmuje

2020-12-09 9:43
Szansa
Autor: brak danych

W Głogowie wzrosła liczba Niebieskich Kart, które zakładane są z powodu przemocy w rodzinie.

Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA cały czas alarmuje, że w czasach pandemii wzrosła liczba krzywdzonych, wykorzystywanych dzieci, a co za tym idzie, wzrasta liczba zachowań samobójczych. Teraz, kiedy dzieci są zamknięte w domu trudniej to zauważyć i zareagować. W Głogowie w siedzibie Stowarzyszenia działa Centrum Pomocy Dzieciom, które cały czas monitoruje sytuację.

Fundacja zbadała dzieci i młodych ludzi w wielu 13-17 lat pytając ich o to jakich form krzywdzenia doświadczała w czasie wiosennego lockdownu czyli od połowy marca do końca czerwca. Co z nich wynika?

W roku ubiegłym decyzją Sądu Rodzinnego w Głogowie umieszczono 55 dzieci w pieczy zastępczej, w tym roku jest to liczba 74 dzieci. Wzrosła także liczba Niebieskich Kart, które zakładane są z powodu przemocy w rodzinie. W roku 2019, w Głogowie założono 190 NK, a w tym roku założono już 389 Kart. Kilka dni temu odbyła się debata, która miała na celu znalezienie rozwiązań, w jaki sposób pomóc dzieciom. Podczas debaty dużo rozmawiano o roli szkoły, która ma pełnić rolę nie tylko instytucji edukacyjnej ale ma być także miejscem kontaktów interpersonalnych oraz przede wszystkim miejscem, gdzie dziecko może uzyskać pomoc.