Budowa boiska przy ul. Czeremchowej w Gnieźnie

2018-07-05 16:37
Fot. UM Gniezna
Autor: brak danych

Ogólnodostępne boisko do gry w piłkę nożną będzie gotowe do końca wakacji.

To projekt zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego, który miał być wykonany w 2017. Niestety ,ze względu na koszty, które jak się okazało po przetargu, znacznie przewyższyły kwotę zapisaną w budżecie, został rozdzielny na dwa lata. W 2017 r. wykonano dokumentację, w tym roku przystąpiono do realizacji. Zakres prac obejmuje: niwelację terenu pod budowę boiska – 2128 m2, wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6cm – 268 m2, wykonanie nawierzchni boiska – trawa naturalna siana na podłożu z mieszanki torfu, ziemi i piasku – 1860 m2 (30x62 m), zakup i montaż ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 150 cm wraz z furtką i bramą wjazdową, zakup i montaż dwóch bramek do piłki nożnej wraz z piłkochwytami, zakup i montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna), nasadzenie 16 szt. drzew, wykonanie przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej wraz z dwiema studniami czerpalnymi do podlewania boiska. Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem przyłącza wodociągowego oraz opaski z kostki betonowej wokół boiska. Całkowity koszt realizacji zadania to 250 tys. zł.