Cmentarz komunalny coraz bliżej

2018-12-17 8:55
Spotkanie w sprawie cmentarza komunalnego
Autor: www.gniezno.eu

Trwają prace związane z przygotowaniem projektu cmentarza komunalnego w Gnieźnie. W tej chwili nie ma takiego miejsca, a to jedno z zadań własnych jakie nakłada ustawa o samorządzie gminnym.

Planowana lokalizacja to działka miejska o wielkości 15 hektarów usytuowana przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, w północnej części miasta gdzie istnieją już cmentarze świętego Piotra i Krzyża. Teren ten od wielu lat w Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gniezna jest przeznaczony na cmentarz. Nekropolia, o charakterze parkowym, ma być dostępna dla wszystkich. Koncepcja cmentarza komunalnego w najbliższym czasie ma zostać zaprezentowana opinii publicznej.