Dzień Modlitwy i Pokuty

2017-02-28 16:29 jmalinska
Prymas Polski, abp Wojciech Polak
Autor: Fot: www.archidiecezja.pl

Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, wraz kapłanami i pracownikami Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie będzie modlił się w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych. W piątek Dzień Modlitwy i Pokuty.

Został ustanowiony w odpowiedzi na specjalny apel papieża Franciszka. Do pokuty i modlitwy metropolita gnieźnieński wzywa wszystkich księży i osoby konsekrowane. Odprawiając tego dnia nabożeństwo Drogi Krzyżowej, poszcząc i składając jałmużnę, chcemy prosić Boga bogatego w miłosierdzie o Jego przebaczenie dla tych naszych braci i sióstr, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu, zawiedli zaufanie Jezusa Chrystusa, Kościoła oraz dzieci i ich rodzin, dopuszczając się haniebnego grzechu wykorzystania seksualnego małoletnich – napisał w specjalnym komunikacie prymas Polski. Metropolita gnieźnieński zapowiada, że w tej intencji kapłani archidiecezji modlić się będą również 11 marca, podczas wspólnego wielkopostnego czuwania modlitewnego.