Gnieźnianin wśród zatrzymanych

2019-01-11 20:51

Były prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie Andrzej G. oraz siedem innych osób zostało zatrzymanych na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ma to związek z prowadzonym śledztwem w sprawie nieprawidłowości w federacji w latach 2011-2017.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w czwartek osiem osób. To były prezes PZHT Andrzej G. - gnieźnianin, byli sekretarze generalni Marek C. i Dariusz K., byli pracownicy związku Milena C., Tomasz C. i Jakub Ch. oraz dwie osoby spoza federacji - Sławomir Sz. i Mariola K. Śledztwo w sprawie niegospodarności w związku i działania w nim zorganizowanej grupy przestępczej wszczęto w październiku ubiegłego roku. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty. Sześciu osobom, w tym byłemu prezesowi i dwóm byłym sekretarzom generalnym związku, przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia pieniędzy poprzez nierozliczanie pobranych z różnych tytułów (również fikcyjnych) zaliczek, przyjmowania faktur sprzedaży sprzętu sportowego bez realizacji dostawy w zamian za korzyść majątkową, fałszowania dowodów wpłaty należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego. Według śledczych w ten sposób tylko w 2017 roku wymienione osoby przywłaszczyły sobie powierzone im mienie znacznej wartości - pochodzące z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki 440 tysięcy złotych, wyrządziły też szkodę materialną w wielkich rozmiarach – ponad 1 143 tysięcy złotych. Osoby te miały uczynić sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, czym działać miały na szkodę Polskiego Związku Hokeja na Trawie w Poznaniu. Do tego oskarżeni mieli swoim zachowaniem sprowadzić bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia PZHT szkody w wielkich rozmiarach - chodzi o kwotę blisko 4 milionów złotych. Andrzej G. był prezesem PZHT przez trzy kadencje w latach 2005-2017. Na początku listopada 2017 roku nowym szefem federacji został Jacek Sobolewski. Sprawa jest rozwojowa.