Papież o 600-leciu prymasostwa w Polsce

2017-04-21 10:20
papież Franciszek
Autor: brak danych

Niech rozpoczynający się Rok Prymasowski i wszystkie towarzyszące mu wydarzenia będą okazją do rozeznawania nowych wyzwań i do szukania nowych sposobów docierania z ewangelicznym przesłaniem do współczesnego świata – napisał papież Franciszek w liście skierowanym do prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. Okazją jest 600-lecie prymasostwa w naszym kraju.

Ojciec Święty pokreślił, że Gniezno związane jest z początkami chrześcijaństwa na ziemiach piastowskich, z misyjną działalnością i męczeńską śmiercią świętego Wojciecha. Nadanie w 1417 roku tytułu prymacjalnego było uznaniem i przypieczętowaniem tej wyjątkowej roli, jaką Gniezno pełniło w dziejach, w świadomości i w sercach Polaków. Dziś, gdy Gniezno i cały Kościół w Polsce świętuje 600-lecie prymasostwa, trzeba patrzeć również w przyszłość i prosić Boga, aby świadectwo św. Wojciecha było żywym źródłem natchnień w dziele ewangelizacji kolejnych pokoleń wyznawców Chrystusa – napisał Franciszek.