Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym

2015-10-27 14:08

Pod takim hasłem obradowało w Watykanie XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Obrady trwały od 4 do 25 października. Ich efektem jest przyjęcie Relacji Końcowej. O tym co się w niej znalazło z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem, rozmawiała Justyna Malińska.


Prymas Polski o Synodzie Biskupów