„Prymas tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński 1901 – 1981”

2017-04-20 17:14
Wystawa
Autor: Biblioteka Publiczna w Gnieźnie Prymas

Rozpoczyna się rok rocznicy 600-lecia prymasostwa. Z tej okazji w Gnieźnie przygotowano szereg wydarzeń w ramach programu „Stolica Prymasów”.

Wystawa jest przygotowana z okazji 600-lecia nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności prymasa Polski (1416-2017). Doskonale wpisuje się w tegoroczny projekt Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Stolica Prymasów. Jako jedyny, Prymas Stefan Wyszyński, został nazwany Prymasem Tysiąclecia. Uczynił to Ojciec Święty Jan Paweł II w roku 1979 słowami Ojca i Pasterza Bóg daje raz na tysiąc lat. Jego życie i działalność to wielka manifestacja siły ludzkiego ducha i niezachwianej wiary. Autorytet dla wielu Polaków, mąż stanu, polityk, ale przede wszystkim człowiek, który całe swoje życie oddał Bogu i Kościołowi. Autorami wystawy są: Romana Lechert i Janusz Ambroży, a współpracowała Alicja Twardowska. Na wystawie zgromadzono wydawnictwa i publikacje o charakterze biograficznym i historycznym pochodzące ze zbiorów prywatnych i biblioteki (autorem wielu z nich jest sam ks. kard. Stefan Wyszyński). Niezwykle bogatą część wystawy stanowią fotografie. Wystawę można oglądać do 26 maja.