Rajd Rodzinny

2016-05-24 15:03

Na kolejną imprezę samochodową zaprasza Automobilklub Wielkopolski Delegatura Gniezno. Odbędzie się ona 4 czerwca. To również XIX runda Turystycznego Pucharu Polski i III runda Otwartych Mistrzostw Gniezna w Turystycznych Imprezach Samochodowych.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY godz. 9.30 – 9.50 – przyjmowanie załóg w biurze imprezy na parkingu firmy SAMECH przy ul. Chrobrego 20a w Gnieźnie 9.50 – 10.10 - odprawa z załogami 10.10 – 10.20 - rozwiązywanie testu BRD i tematycznego (10min.) 10.25 – I załoga na próbie SZ 10.35 - I załoga na etapie (120min), następne startują zależnie od ilości 3-5 min. 12.35 – meta, parking restauracji Słowianin w Modliszewie 12.45 – konkursy i zabawy od 13.00 obiad 15.00 - wyniki prowizoryczne 15.30 – ogłoszenie wyników końcowych i wręczenie nagród TRASA RAJDU Trasę rajdu należy przejechać zgodnie z opisem (itinererem) dostarczonym załogom przez organizatora na starcie do imprezy. Zadaniem uczestnika na trasie jest pobranie wiz PKP (Punktów Kontroli Przejazdu) służących do oceny prawidłowości przejazdu i dokonania klasyfikacji oraz zgłoszenie w wyznaczonym czasie na PKC(metę). PKP-y występują w postaci: a) żółtych tabliczek z czarnymi literami. Znajdują się zawsze po prawej stronie drogi. b) pierwszej litery nazwy miejscowości z tablic wjazdowych (E17a), tylko po prawej stronie c) pytań z trasy. Odpowiedzi mogą być dostępne również po wyjściu z auta z każdej strony. d) fotografii obiektów na trasie. Znajdują się na wprost lub z prawej strony, e) pieczątek o treści PKP zbieranych w Punktach Kontroli Przejazdu. PKP-y zapisujemy w kolejności pojawienia się do karty drogowej. Ponadto zadaniem załogi jest wykonanie prób szybkości, rozwiązanie testu tematycznego oraz BRD i pomocy przedmedycznej oraz wykonanie prób rekreacyjnych. UCZESTNICTWO I WPISOWE/STARTOWE Uczestnikami rajdu są załogi składające się z kierowcy i pilota zrzeszonych jak i niezrzeszonych w AW, poruszające się samochodami osobowymi lub ciężarowymi o DMC do 3,5t. Dozwolone są osoby towarzyszące. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wpłacenie w wpisowego w wysokości 25 zł/os. dla członków AW, 30 zł/os. dla osób pozostałych. Wszystkie dzieci w wieku 6 – 12 lat 20 zł/os. Wpisowe obowiązuje do 31.05.2016r. Osoby towarzyszące (dzieci), które nie ukończyły 6 lat zwolnione są z opłacenia wpisowego. Ulgowe wpisowe przysługuje tylko członkom posiadającym legitymację z aktualnym wpisem opłaconych składek. Należy się nią okazać przed imprezą w biurze zawodów. Skład załogi oraz pojazd nie mogą być zmienione od odprawy do wywieszenia wyników końcowych. Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność oraz dokonywane wpisy zarówno swoje jak i sędziowskie. ZGŁOSZENIA Zgłaszając się należy skorzystać z karty zgłoszeń umieszczonej na stronie AW i a) osobiście oddać ją wraz z wpłatą w biurze Delegatury AW, ul. Chrobrego 20A, Gniezno, na terenie firmy SAMECH, tel. kontaktowy 605 898 337, lub b) mejlowo przesłać ją na adres gniezno@aw.poznan.pl z wpłatą na konto. Tytuł przelewu: Rodzinny + nazwiska osób, za które wpłacamy Bank Spółdzielczy Gniezno 86 9065 0006 0000 0000 8006 0001