Rok Prymasowski zainaugurowany

2017-04-23 22:10
Procesja z relikwiami świętych i błogosławionych przeszła ulicami miasta
Autor: Fot: J. Malińska

Uroczystości odbyły się w weekend w Gnieźnie. Towarzyszyły odpustowi ku czci świętego Wojciecha. Do modlitwy dziękczynnej za 600 lat prymasostwa w Polsce zaproszono prymasów Europy.

Głównym punktem uroczystości była suma odpustowa w gnieźnieńskiej katedrze. Odczytano tam list, który papież Franciszek skierował do prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. Dziś, gdy Gniezno i cały Kościół w Polsce świętuje 600-lecie prymasostwa, trzeba patrzeć również w przyszłość i prosić Boga, aby świadectwo świętego Wojciecha było żywym źródłem natchnień w dziele ewangelizacji kolejnych pokoleń wyznawców Chrystusa – napisał Ojciec Święty. Homilię wygłosił prymas Czech, kardynał Dominik Duka. Dziękował on za pontyfikat świętego Jana Pawła II oraz wsparcie Papieża Polaka dla Kościoła i narodu czeskiego. Ale nie zabrakło też mocnych słów. Współczesne próby znieważenia naszego wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II, Dobrego Pasterza, są nie tylko obelgą dla jego osoby i Kościoła, ale jest też pogwałceniem waszej polskiej tożsamości - podkreślał kardynał Duka. Podczas mszy krzyże misyjne dostały osoby wybierające się na misje. W tym roku to 22 osoby – duchowni i świeccy. Eucharystię zakończył apel o solidarność. Skierowali go do narodów i ich przywódców prymasi Europy zgromadzeni w Gnieźnie. Ich przesłanie odczytał prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Jak nigdy dotąd, Europie potrzebny jest dziś konsensus bazujący na wartościach chrześcijańskich i ludzkich, wypracowany w duchu solidarności i pomocniczości, wolny od populizmów i egoizmu - mówił metropolita gnieźnieński. Obchody 600-lecia prymasostwa potrwają rok. W tym czasie zaplanowano szereg konferencji naukowych i wydarzeń kulturalnych. O 600-leciu prymasostwa w Polce będzie też przypominać tablica poświęcona pierwszemu prymasowi, arcybiskupowi Mikołajowi Trąbie. Odsłonięto i poświęcono ją w gnieźnieńskiej katedrze.