Skandynawowie na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu

2017-10-02 16:24 jmalinska
plakat
Autor: brak danych

Będą o tym dyskutować w Gnieźnie naukowcy i pasjonaci. W czwartek w Muzeum Początków Państwa Polskiego rozpoczyna się konferencja naukowa na ten temat.

Spotkanie wspólnie z gnieźnieńską placówką organizuje Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN. Nawiązuje ono do wystawy "Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich", którą można oglądać w muzeum. Cieszy się ona sporym zainteresowaniem. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu – będzie można podyskutować, ponieważ po każdym wystąpieniu, które trwać będzie 15 minut, przeznaczono od 15 do 30 minut na rozmowę.

PROGRAM KONFERENCJI 5 października Otwarcie Konferencji (10:00-10:30) Część I - Historiografia (10:30-11:30) • 10:30-10:45 – prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, Skandynawowie a ziemie polskie w badaniach historyków. • DYSKUSJA (15 min.) • 11:00-11:15 – dr Jerzy Sikora (IA UŁ), Skandynawowie a ziemie polskie w badaniach archeologicznych • DYSKUSJA (15 min.) Przerwa (11:30-11:45) Część II - Metodyka badań (11:45-13:15) • 11:45-12:00 – dr Remigiusz Gogosz, Kilka uwag nad metodyką badań z punktu widzenia historyka • DYSKUSJA (30 min.) • 12:30-12:45 – dr Grzegorz Kiarszys (IHSM US), Kilka uwag nad metodyką badań z punktu widzenia archeologa • DYSKUSJA (30 min.) Zwiedzanie wystaw w Muzeum (13:15-15:00) Część III – Przez pryzmat źródeł pisanych (15:00-16:30) • 15:00-15:15 – dr Michał Bogacki (MPPP), Kim byli, co tu robili… Próba odpowiedzi na różne pytania • DYSKUSJA (30 min.) • 15:45-16:00 – Prof. dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski (IH UAM), Obecność Skandynawów na ziemiach polskich w świetle łacińskich źródeł pisanych. • DYSKUSJA (30 min.) Zwiedzanie z kuratorem wystawy Wikingowie w Polsce? (16:45-18:00) 6 października Część III – Przez pryzmat źródeł pisanych (9:00-9:45) • 9:00-9:15 – dr hab. Jakub Morawiec (IH UŚ), Coś o czym zapominamy – ziemie polskie w źródłach skandynawskich • DYSKUSJA (30 min.) Część IV – Przez pryzmat źródeł archeologicznych (9:45-10:30) • 9:45-10:00 – prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk (IAE PAN), Archeologiczne świadectwa obecności Skandynawów w państwie Bolesława Chrobrego • DYSKUSJA (30 min.) Przerwa (10:30-10:45) Część IV – Przez pryzmat źródeł archeologicznych (10:45-12:15) • 10:45-11:00 – dr Marek Jagodziński (MA-H w Elblągu), Truso – jak bardzo skandynawskie? • DYSKUSJA (30 min.) • 11:30-11:45 – dr Wojciech Filipowiak, mgr Karolina Kokora (IAE PAN), Wolin skandynawski. Tak czy nie? • DYSKUSJA (30 min.) Przerwa (12:15-12:30) Część IV – Przez pryzmat źródeł archeologicznych (12:30-14:00) • 12:30-12:45 – dr hab. Andrzej Janowski (IAE PAN), Źródła archeologiczne z ziem polskich – próba podsumowania • DYSKUSJA (30 min.) • 13:15-13:30 – prof. dr hab. Andrzej Buko (IAiE PAN), Wikingowie w Polsce: czy potrafimy ich identyfikować? • DYSKUSJA (30 min.) Przerwa (14:00-14:15) Zakończenie konferencji (14:15-14:45) • 14:15-14:45 – podsumowanie konferencji