Sprzątanie Świata podsumowane

2013-09-25 10:25
Sprzątanie Świata
Autor: Źródło: www.gniezno.eu

Gnieźnianie posprzątali swoje miasto. Była to już dwudziesta ogólnopolska akcja i w tym roku przyświecało jej hasło „Odkrywamy czystą Polskę”.

Za grabie i worki na śmieci chwycili uczniowie, działkowcy, członkowie rad osiedlowych oraz urzędnicy. Zebrali dwa kontenery śmieci i znaczną ilość odpadów zbieranych selektywnie. W akcję włączyła się też młodzież ze szkół ponadgimanzjalnych w całym powiecie. W ciągu kilku godzin uczniowie zebrali 3 tony odpadów. "Sprzątanie Świata" ma uzmysłowić wszystkim potrzebę segregowania i składowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych. Kolejna akcja za rok.