Stypendia dla najlepszych

2017-04-14 13:55
stypendia
Autor: Policja Gniezno policja

Przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Gnieźnie wręczyli stypendia czwórce dzieci związkowców. Zostały one przyznane za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016.

Komisja stypendialna przy Zarządzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpatrzyła 149 wniosków o stypendium spełniających warunki regulaminowe. Wśród tych wniosków znalazło się 8 dzieci funkcjonariuszy z Gniezna zrzeszonych w związku. Z pośród tych wniosków komisja przyznała 60 stypendiów uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki i osiągnięcia w nauce. Wśród nich znalazła się czwórka dzieci policjantów z KPP w Gnieźnie. Wczoraj kolejna 4 otrzymała stypendium z środków finansowych zarządu terenowego. Są to Jakub Krzemiński, Beata Szczepankiewicz, Estera Wieczorek i Cezary Kornacki. Stypendia naukowe wręczył Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Gnieźnie asp. sztab. Robert Lewandowski w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Artura Kusz i wiceprzewodniczącego podinsp. Macieja Bąkowskiego.