Uwaga na oblodzenia!

2017-12-15 18:07
Uwaga
Autor: oblodzenie

W najbliższych godzinach na drogach i chodnikach może zrobić się bardzo niebezpiecznie! Poniżej komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

OSTRZEŻENIE meteorologiczne – oblodzenie/1

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 64, wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 15.12.2017 r.:

Zjawisko/stopień zagrożenia: oblodzenie/1

Obszar: województwo wielkopolskie,

Ważność: od godz. 21:00 dnia 15.12.2017 r. do godz. 09:00 dnia 16.12.2017 r.

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do

– 1°C, przy gruncie do -5C°.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Uwagi PCZK w odniesieniu do niniejszego ostrzeżenia:

- o nagłych zdarzeniach oraz negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie tel. 998, 61 222 06 11, fax. 61 426 23 01

oraz:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 61 854 99 10,

fax 61 854 99 20