Wypoczynek z Caritas

2015-08-17 16:40

Dzieci i młodzież, głównie z rodzin z problemami uzależnień, na koloniach w Powidzu. Wypoczynek dla nich zorganizowała gnieźnieńska Caritas.

Bierze w nim udział blisko 40 osób z powiatów gnieźnieńskiego i słupeckiego oraz Murowanej Gośliny. W Domu Wypoczynkowym Caritas spędzą 10 dni. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w trakcie wypoczynku będą uczestniczyć w zajęciach sportowych i socjoterapeutycznych. Kadra zapewni im również przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Koloniści wyjadą też na wycieczki, na przykład do Inowrocławia i zwiedzą bazę lotniczą w Powidzu.