„Złota rączka” pomaga seniorom

2018-07-06 20:15
www.gniezno.eu
Autor: brak danych

Usługę uruchomił od lipca Urząd Miejski w Gnieźnie, a zaproponowali ją sami seniorzy. Z pomocy przy drobnych domowych usterkach mogą skorzystać osoby po 65 roku życia.

Złota rączka to projekt zaproponowany w ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie zyskał on wystarczającej liczby głosów, ale władze miasta i tak postanowiły wcielić go w życie. Program jest skierowany do osób w wieku 65+, mieszkających samotnie lub z drugą osobą powyżej 65 roku życia, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, dysponujących niskim budżetem, którzy potrzebują pomocy w wykonaniu prostych czynności technicznych. Zasady funkcjonowania programu Złota Rączka dla seniora: 1. W ramach projektu zaplanowano świadczenie drobnych, bezpłatnych usług naprawczych, spełniających następujące kryteria: • niewymagających specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień, • które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją itd., • niewymagających natychmiastowej interwencji. 2. Lista prac ujętych w ramach programu Złota Rączka dla Seniora: - wymiana żarówki, - wymiana/regulacja klamki, - wkręcenie kołków, - naprawa cieknącego kranu/czyszczenie odpływu, - naprawa wadliwie działającej spłuczki, - wymiana uszczelki w urządzeniach wod-kan, - uszczelnienie drzwi lub okien, - inne drobne czynności naprawcze. 3. Ostateczną decyzję dotyczącą zakwalifikowania naprawy u seniora do wykonania usługi podejmie pracownik Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz pracownik techniczny po weryfikacji zgłoszenia na miejscu. W sytuacji braku możliwości naprawy lub gdy zakres czynności wykracza poza kryteria prac naprawczych, Miasto Gniezno zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. 4. Koszt wykonania roboczogodziny usługi poniesie Miasto Gniezno, natomiast osoba zgłaszająca usterkę poniesie koszt zakupu niezbędnych materiałów. 5. Wykonawcą robót naprawczych będzie wykwalifikowany mistrz budowlany – również senior. 6. Przyjmowania zgłoszeń usług naprawczych dokonywać będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pod numerem tel.: 61 426 04 51, lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie: ul. Lecha 6, pok. 04, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00.

O szczegółach Justyna Malińska