Zmiany w ruchu przy cmentarzach

2015-10-26 13:33

Zmiany ruchu kołowego wprowadzone zostaną 31 października od godziny 6.00 i obowiązywać będą do 1 listopada do godziny 22.00

1. Cmentarz św. Krzyża i św. Piotra Na ul. Gdańskiej na odcinku od Wiaduktu Solidarności do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Jednocześnie wprowadza się tam postój pojazdów po lewej stronie jezdni skośnie do krawężnika. Ponadto na placu znajdującym się pomiędzy ul. Gdańską, a Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego usytuowany zostanie dodatkowy parking. Równocześnie ul. Wodna, ul. Żuławy (przy cmentarzu), ul. Świętokrzyska i ul. Żabia pozostaną ulicami jednokierunkowymi. Na ul. Gdańskiej (przy dojeździe do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego) utworzony zostanie przystanek autobusowy MPK. Drugi przystanek zlokalizowany zostanie przy ul. Żwirki i Wigury. Dodatkowo na Trasie Zjazdu Gnieźnieńskiego (przy wjeździe z kierunku Bydgoszczy i Torunia) ustawione zostaną tablice wskazujące kierunek dojazdu do cmentarzy. 2. Cmentarz św. Wawrzyńca Organizacja ruchu w rejonie tego cmentarza odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak w latach ubiegłych - ulica Witkowska na całym odcinku pozostaje dwukierunkowa. W celu ułatwienia jazdy i parkowania na dzień 1 listopada 2015 roku od godziny 6.00 do godziny 22.00 wyznaczono ulice jednokierunkowe: - ulica Słoneczna – na odcinku od ulicy Witkowskiej do ul. Surowieckiego, - ulica 17 Dywizji Piechoty – na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Wesołej, - ulica Wesoła na odcinku od 17 Dywizji Piechoty do Grunwaldzkiej. Wszystkie zaplanowane zmiany w organizacji ruchu kołowego zostaną oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Prosimy wszystkich użytkowników ruchu o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie dróg (szczególnie w rejonach cmentarzy) oraz bezwzględne stosowanie się do tego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem. Należy szczególnie w tych dniach (30.10.- 02.11.) zachować spokój i cierpliwość, wyjechać nawet kilka godzin wcześniej niż zwykle, aby dotrzeć do miejsca docelowego. Dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych, zwracać szczególną uwagę na pieszych, stosować pasy bezpieczeństwa i foteliki dla dzieci oraz w żadnym wypadku nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom udającym się na cmentarze - w okresie od 30 października do 2 listopada br. w tych rejonach oraz na newralgicznych skrzyżowaniach i drogach dojazdowych służbę pełnić będą funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej.