2 tys. Lubuszan korzysta z dodatku solidarnościowego

2020-07-15 11:08 k_lewera

Do obu lubuskich oddziałów ZUS – w Gorzowie i Zielonej Górze – wpłynęło już ponad 2 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy. Kwota wypłaconej pomocy wynosi ponad 2,5 mln. zł. Warto pamiętać, że o wsparcie można wnioskować do końca sierpnia.

Dodatek solidarnościowy to pomoc dla osób, z którymi w wyniku COVID-19 pracodawca po 15 marca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem, lub po tym terminie umowa na czas określony wygasła i nie została przedłużona. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego było też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w bieżącym roku. Do tej pory oddziały ZUS w Zielonej Górze i Gorzowie przyjęły już ponad 2 tys. wniosków o wsparcie. Większość wnioskodawców – ponad 59 proc. – stanowią kobiety. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to 1/3 wniosków pochodzi od osób między 26. a 35. rokiem życia. Kwota dodatku to 1400 zł na rękę i można pobierać go maksymalnie przez 3 miesiące – w czerwcu, lipcu i sierpniu. Wsparcie można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek – jeśli ktoś nie złożył wniosku w czerwcu, to pieniędzy za czerwiec nie dostanie, ale może dostać jeszcze za lipiec i sierpień (jeśli w tych miesiącach złoży wnioski). Świadczenie przysługuje również osobom już zarejestrowanym w urzędzie pracy, jednak jego wypłata oznacza zawieszenie zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Co ważne, o świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Tam też dostępna będzie informacja o przyznaniu bądź odmowie prawa do dodatku solidarnościowego.

Agata Muchowska