Bon turystyczny czeka!

2020-07-22 16:05 k_lewera

W całym kraju, także w Lubuskiem, trwa odliczanie do wprowadzenia Polskiego Bonu Turystycznego. Niedługo ze wsparcia będą mogły korzystać rodziny, ale też przedstawiciele krajowej branży turystycznej, która ucierpiał w wyniku epidemii Covid-19. Za utworzenie, dostosowanie i utrzymanie infrastruktury informatycznej do obsługi bonu będzie odpowiedzialny Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bon turystyczny będzie przyznawany na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie 500+. Jak przypomina Agata Muchowska z ZUS, na każdą pociechę można dostać jeden bon w wysokości 500 zł. Wyjątkiem są dzieci z niepełnosprawnością, na które przysługują dwa bony w takiej samej kwocie, jednak aby otrzymać drugi bon, należy złożyć na PUE ZUS odpowiednie oświadczenie. Bonem będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Będzie on ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Aby go otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków. Prawo do niego ustali Polska Organizacja Turystyczna (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu zarówno beneficjentów jak i podmiotów turystycznych. Lista przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można będzie płacić w ten sposób zostanie opublikowana na stronie internetowej POT. Co ważne, wnioskowanie o bon będzie odbywać się wyłącznie poprzez Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Oznacza to, że aby skorzystać ze wsparcia, trzeba mieć tam profil. Osoby które jeszcze go nie mają, mogą go założyć w każdej chwili w domowym zaciszu (potwierdzając tożsamość m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego) bądź w każdej placówce ZUS. Na PUE powstaną osobne zakładki - jedna dla beneficjentów oraz druga dla podmiotów turystycznych. Bon będzie można aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych. Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu będą mogli za jego pośrednictwem zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych oraz zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń. Płatności bonem będą realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usługę trzeba będzie pokazać specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Agata Muchowska