Gmina Lubiszyn "WzMOCniła swoje otoczenie"

2020-12-15 7:45
Gmina Lubiszyn WzMOCniła swoje otoczenie
Autor: Gmina Lubiszyn

Gmina Lubiszyn zadbała o większe bezpieczeństwo uczniów. W ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zmodernizowano szatnie oraz zakupiono bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk.

Program WzMOCnij swoje otoczenie to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Za otrzymane wsparcie finansowe zakupiono 30 szafek szatniowych oraz bezdotykowe stojaki do dezynfekcji rąk dla każdej ze szkół podstawowych. Dodatkowo dla Szkoły Podstawowej w Baczynie zakupione zostały łatwe w czyszczeniu poduszki – siedziska dla najmłodszych uczniów placówki. Celem projektu jest bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy Lubiszyn - uczniów Szkoły Podstawowej w Baczynie i Szkoły Podstawowej w Lubiszynie. W wyniku realizacji zadania wspólna przestrzeń publiczna - szatnie szkolne zostały dostosowane do podwyższonych wymogów sanitarnych. Gmina Lubiszyn | KL