W 2021 r. ponad 1,3 tys. urodzin w Gorzowie. Oto najpopularniejsze imiona!

2022-01-14 9:16
mama i noworodek
Autor: Getty Images Czym się różnią tęczowe dzieci od gwiezdnych dzieci?

W ubiegłym roku w gorzowskim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 1 349 aktów urodzeń (w tym 109 dla dzieci urodzonych za granicą). Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynki były Hanna, Pola i Zofia, a dla chłopców: Antoni, Szymon oraz Leon i Filip.

Urząd w 2021 roku sporządził 407 aktów małżeństwa, co dziesiąte zawarto za granicą, również co dziesiąte to małżeństwo mieszkańca naszego miasta z obcokrajowcem. Tylko 13 par zdecydowało się na zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC, ale poza Urzędem. 

Sporządzono 2 369 aktów zgonu (24 nastąpiły za granicą). Najwięcej zarejestrowano zgonów osób o stanie cywilnym „żonaty”, w następnej kolejności jest „wdowa”, w trzeciej kolejności – „zamężna”. 

Pomimo pandemii, gorzowski USC zorganizował uroczystość jubileuszu 50-letniego pożycia małżeńskiego, na której 63 parom wręczono medale za pożycie małżeńskie. 

Ośmioro gorzowian otrzymało dokumenty pamiątkowe z okazji setnej rocznicy urodzin. 

USC wydał w 2021 20.207 odpisów; 16 341 skróconych, 2 622 zupełnych oraz 1 244 wielojęzycznych.

Listen to "Hania i Antoś najpopularniejsi!" on Spreaker.