Kasa na zabytki

2021-06-14 18:30 k_lewera
Kasa na zabytki
Autor: pixabay.com

14 czerwca w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na dotację do remontów lubuskich zabytków. Kwoty nie są wielkie, ale – jak przyznają przedstawiciele beneficjentów – każdy grosz jest na wagę złota w ratowaniu dziedzictwa kulturowego i sakralnego

Wsparcie lubuskich zabytków – przede wszystkim obiektów sakralnych – jest możliwe dzięki dotacji przyznanej przez lubuskiego konserwatora zabytków. W tym roku to 432 tys. zł, ale – jak zapewnia wojewoda lubuski Władysław Dajczak, będzie wnioskował o podniesienie tej kwoty w przyszłym roku. Wsparcie otrzymały zarówno kolejne etapy prowadzonych już prac oraz nowe projekty. Wśród tegorocznych beneficjentów znajdują się parafie, samorządy oraz osoba prywatna. Beneficjenci 2021 · Gmina Skąpe - Roboty budowlane zabezpieczające dawny kościół ewangelicki w Radoszynie – I etap. · Gmina Kożuchów - Kolejny etap prac konserwatorskich przy barokowych płytach nagrobnych w lapidarium w Kożuchowie. · Gmina Bytom Odrzański - Prace konserwatorskie (ratunkowe) przy manierystycznym, kamiennym portalu wejścia głównego. · Gmina Ośno Lubuskie - Remont fasady ratusza w Ośnie Lubuskim – renowacja stolarki okiennej - I etap. · Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie - Remont wieży w kościele filialnym pw. św. Antoniego. · Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy oknie witrażowym nr 18 kościoła parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. · Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Trzcinnej - Remont dachu kościoła w miejscowości Staw. · Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku - wykonanie posadzki w nawie głównej oraz roboty towarzyszące wraz z renowacją filarów murowanych kościoła filialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Chartowie - kolejny etap remontu kapitalnego budowli. · Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim - Konserwacja wybranej stolarki okiennej i drzwiowej w kościele fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. · Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy - prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromowanym, barokowym stropie I piętra plebanii w Brzeźnicy - I etap. · Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Siedlisku - prace konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Siedlisku - etap IV - konserwacja XVIII w. stolarki okiennej. · Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu - prace konserwatorskie przy polichromii niszy w ścianie południowej prezbiterium kościoła par. pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. · Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie - Remont elewacji, odtworzenie tynków i kolorystyki, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w kościele par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie. · Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Niwicy - Pentaptyk renesansowy w kościele par. w Niwicy - ratunkowe prace konserwatorskie zabezpieczające - I etap. · Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim tryptyku w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. · Anna Mainka-Putkiewicz - Dwór w Lipnej - przywrócenie zabytkowej dachówki na naprawionej więźbie dachowej oraz montaż systemu instalacji odgromowej. · Dom Zakonny we Wschowie Prowincji św. Franciszka z Asyżu - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Matki Boskiej Pani Pocieszenia z ołtarza bocznego w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie. · Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Dobiegniewie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach prezbiterium kościoła fil. pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie - III etap prac. · Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy - Remont konstrukcji dachów oraz sklepień kościoła par. w Brzeźnicy - IV etap. Środki na ochronę i konserwację zabytków pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2021.

Kasa na zabytki