Mniej kasy z UE dla Lubuskiego?

2021-06-25 18:41 k_lewera
Mniej kasy z UE dla Lubuskiego?
Autor: lubuskie.pl

Wszystko wskazuje na to, że w nowej perspektywie unijnej województwo lubuskie dostanie mniej pieniędzy, niż wcześniej zakładano. Dodatkowo, samorządy będą miały wpływ na mniej niż połowę tej alokacji.

Kończą się pieniądze w tej perspektywie unijnej. Samorządy lokalne od miesięcy walczyły o jak najwyższą kwotę unijnego wsparcia na lata 2021-2027. Równolegle przedstawiciele rządu negocjowali w Brukseli ostateczne kwoty, jakie przypadną Polsce. Wiemy, że będzie to ponad 750 mld. Samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy z polityki spójności na lata 2021-2027. To w sumie prawie 28,5 mld euro. Lubuskie w ramach tej puli literalnie dostanie najmniej ze wszystkich województw – 861 mln (a nie, jak zakładano 982 mln). Jednak przeliczając tę kwotę na liczbę mieszkańców, jesteśmy w połowie stawki – na 8. miejscu. Przyjęty przez rząd mechanizm podziału pieniędzy składał się 3 etapów. Pierwszy etap – tzw. siatka bezpieczeństwa (safety net) - służył zniwelowaniu zbyt dużych różnic wynikających z algorytmu, według którego podzielono w styczniu 75% funduszy na programy regionalne. W etapie drugim, pozostałą kwotę - ponad 6,6 mld euro – podzielono według: wskaźników odpowiadających poszczególnym celom polityki spójności (np. liczba ludności, PKB na mieszkańca, nakłady na inwestycje, gęstość sieci dróg), wskaźników obrazujących nasycenie danego województwa miastami średnimi, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze i obszarami zmarginalizowanymi. Trzeci etap procesu to negocjacje z samorządami województw, z których to negocjacji nasze woj. nie jest zadowolone. Umowa Partnerstwa, przed przesłaniem do Komisji Europejskiej, zostanie uzupełniona o ostateczny podział funduszy. Plany MFiPR zakładają, że dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w III kwartale. Równolegle trwają prace nad programami. Projekty programów krajowych są w większości w trakcie lub po konsultacjach społecznych.

Mniej kasy z UE dla Lubuskiego?