Niskie bezrobocie w Gorzowie

2021-12-13 9:18
Praca
Autor: pixabay.com

Utrwala się trend spadkowy dotyczący osób bez pracy w naszym mieście. Pod koniec listopada stopa bezrobocia w Gorzowie, po raz pierwszy w tym roku, spadła poniżej 3% i wyniosła 2,8%.

Według najnowszych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy liczba osób bez pracy w mieście nad Wartą zmniejszyła się o 35 osób.

W listopadzie w województwie lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, zielonogórskim ziemskim oraz wschowskim, a najniższą w powiecie słubickim, w Gorzowie i w Zielonej Górze.

Trzech na pięciu (58% - 873) bezrobotnych w Gorzowie to kobiety, co piąty (18,7% - 281) nie ukończył 30 lat, a prawie co trzeci (30,6% - 460) jest po „pięćdziesiątce”.

Co trzeci (37,1% - 558) zarejestrowany w PUP jest długotrwale bezrobotny, a co dziesiąty (12,2% - 183 osoby) niepełnosprawny. Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 4,4%, natomiast w podregionie zielonogórskim 5,3%.

Na koniec listopada 2021 roku w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było ponad 18 tysięcy bezrobotnych, w tym ponad 10 tysięcy to kobiety.