Otrwarcie ośrodka radioterapii coraz bliżej

2019-01-25 10:05
Radioterapia
Autor: www.lubuskie.pl

Uruchomienie gorzowskiego ośrodka radioterapii coraz bliżej. Gorzowski szpital otrzymał ważne dokumenty od Państwowej Agencji Atomistyki.

Uruchomienie gorzowskiego ośrodka radioterapii coraz bliżej. Gorzowski szpital otrzymał od Państwowej Agencji Atomistyki zgodę na uruchomienie obu pracowni akceleratorowych, użytkowanie akceleratorów, na stosowanie w ośrodku źródeł promieniotwórczych oraz na rozpoczęcie funkcjonowania pracowni rentgenowskiej. Co ważne, zezwolenia zostały wydane bezterminowo. To kolejny, choć nie ostatni krok do uruchomienia ośrodka radioterapii w pełnym zakresie z oddziałem i hostelem przy ul. Dekerta. Teraz zarząd lecznicy będzie się starał o uzyskanie kolejnych zgód i zezwoleń m.in. od Głównego Inspektora Sanitarnego. Zwieńczeniem tego procesu będzie uzyskanie kontraktu od Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.