Poprawki do lubuskiego budżetu w końcu przyjęte!

2021-03-15 17:53 k_lewera
Poprawki do lubuskiego budżetu w końcu przyjęte!
Autor: lubuskie.pl

Lubuscy radni 15 marca – po wielu dniach obrad i wątpliwości - przyjęli uchwałę w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok z autopoprawkami. Za głosowało 28 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciw. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za było 29 radnych.

W przyjętej 15 marca uchwale znajdują się m.in. · 15 mln zł dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu uniwersyteckim · 2 mln zł na doposażenie centralnej sterylizacji do możliwości przeprowadzenia zabiegów u pacjentów z podejrzeniem Covid-19 w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie; oraz na dostawa i montaż kontenerowych pomieszczeń szpitalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem i karetkę transportową dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu; a także na przebudowę pomieszczeń w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych w zakresie dostosowania do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze · Ponad 1 mln zł na projekty profilaktyczne: Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia; ,,Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców woj. lubuskiego; Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach woj. lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagański, żarskim · 597.330 tys. zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na projekt ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków oraz na refundację wydatków poniesionych przez WOSIR w Drzonkowie na projekt ,,Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji realizowanego w ramach PW Interreg VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. · 12 mln zł na Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: - 10.225.513 - projekt pn. Społeczne remedium - 1.810.705 zł – projekt pn. ,,Kooperacja – aktywna i skuteczna - 132.169 zł – projekt pn. Azymut – Samodzielność realizowany przez ROPS w Zielonej Górze - 112.974 zł – projekt pn. Otwórz się na Pomoc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny - 116.509 zł- projekt pn. Efekt Synergii- koordynacja lubuskie ekonomii społecznej · 671.878 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na wkład własny do zadania pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku RCAK wraz z restauracją zabytkowego parku. · 1,3 mln zł dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na odnowy dywanikowe · 250 tys. zł dla AWF w Gorzowie na kierunki: dietetyka i fizjoterapia · 124 tys. zł na program stypendialny Lubuskie Talenty

Poprawki do lubuskiego budżetu w końcu przyjęte!