Poszukwiania rachmistrzów spisowych

2020-06-18 9:26
Spis rolny 2020
Autor: brak danych

Do 8 lipca potrwa nabór na rachmistrzów spisowych. Chętni powinni się zgłaszać do właściwego urzędu gminy.

Zadaniem rachmistrza terenowego jest spisanie rolników. Sam spis ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada bieżącego roku. Rachmistrzowie muszą być pełnoletni, przejść szkolenia i egzamin, a za ich prace należy im się wynagrodzenie. Jak przebiega nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020? 1. Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020. 2. Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza. 3. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. 4. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej. 5. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów). 6. Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza. 7. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych: po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej. 8. Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl.