Prezydent Gorzowa z absolutorium!

2020-06-25 10:49
Sala sesyjna UM
Autor: Fot. Łukasz Kulczyński || www.gorzow.pl

Prezydent Gorzowa otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. Decyzje w tej sprawie zapadły podczas wczorajszej sesji Rady Miasta.

Za udzieleniem absolutorium Jackowi Wójcickiemu głosowało 19 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, a nikt nie był przeciwny. - Dziękuję za to głosowanie, za aprobatę i wszystkie głosy, również te wstrzymujące się. Dziękuję mojemu zespołowi za codzienną ciężką pracę nad budżetem. Pragnę zauważyć, że siedem lat temu było nas, urzędników, ponad 550, dziś jest nas 540, a realizujemy historyczne dla miasta inwestycje i rekordowy budżet. Miasto się zmienia, skala zmian jest ogromna i to nasza wspólna praca - zakończył prezydent miasta, Jacek Wójcicki. Warto zaznaczyć, że wykonanie budżetu miasta za 2019 rok pozytywnie oceniła także Regionalna Izba Obrachunkowa. Dochody Miasta ogółem w 2019 roku wyniosły 812 319 490, 78 zł, co stanowi 94,5 % zaplanowanych dochodów. Wydatki budżetowe Miasto wykonało w kwocie 850 436 798, 47 zł co stanowi 85,3% planowanych wydatków w 2019 roku, przy planowanym budżecie deficytowym w kwocie 136 795 351 zł, rok 2019 Miasto zamknęło deficytem niższym w wysokości 38 117 307, 69 zł. Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu Miasta wyniosła 189 626 983, 65 zł.