"STOP powodzi". Trwaja konsultacje społeczne

2021-03-09 17:52 k_lewera
Stop powodzi
Autor: brak danych

Chcą zapobiegać powodziom oraz przeciwdziałać skutkom suszy. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło w naszym regionie konsultacje społeczne, które mają pozwolić zaktualizować Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Aktualnie trwają konsultacje społeczne, które są najważniejszym etapem realizowanego przez Wody Polskie projektu pod hasłem STOP POWODZI. Wiadomo, że w regionie lubuskim kontynuowane będą zadania już rozpoczęte. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu chce się również skupić na budowie i usprawnieniu lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami. Więcej informacji na temat konsultacji społecznych można znaleźć na stronie internetowej www.stoppowodzi.pl. Z kolei swoje uwagi oraz wnioski mieszkańcy mogą zgłaszać do 22 czerwca.

Jaki jest cel tego projektu oraz gdzie i w jaki sposób lubuszanie mogą zgłaszać swoje uwagi? To sprawdził Kamil Lewera.