Szkoła muzyczna zaprasza!

2021-03-25 18:33 k_lewera
Szkoła muzyczna zaprasza!
Autor: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego

Czy państwa dzieci lub wnuki ciągle coś podśpiewują, chorą w rytm muzyki? A może potrafią zagrać na garnkach, meblościance i doniczce? Jeśli tak – warto pomyśleć o ich edukacji muzycznej. Trwa właśnie nabór do Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Teatralnej w Gorzowie.

Dziecko, które ma pasję, a być może i talent – to prawdziwy diament. A jego szlifowaniem zajmuje się m.in. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego przy ul. Teatralnej w Gorzowie, która rozpoczęła rekrutację do klas pierwszych. PSM I st. kształci uczniów w dwóch cyklach: sześcioletnim ( 6-10 lat) oraz czteroletnim (8-16 lat). Jako instrument główny można wybrać jeden z niżej wymienionych: fortepian, gitarę, akordeon, skrzypce, wiolonczelę, kontrabas, flet, klarnet, fagot, saksofon, trąbkę, perkusję. Lekcje instrumentu są indywidualne, odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają: w klasach I–III cyklu 6-letniego - 30minut, w pozostałych klasach - 45 minut. Obok nauki gry na instrumencie, w szkole uczniowie mają też rytmikę, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespół kameralny, chór i orkiestrę. ZASADY REKRUTACJI Wymagane dokumenty: ➢ wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami - do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową poprzez stronę www.psmgorzow.pl, ➢ zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej na wybranym instrumencie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (należy dostarczyć najpóźniej do dnia wyznaczonego terminu badania przydatności); ➢ kandydat do nauki w szkole muzycznej I st. w 6-letnim cyklu kształcenia, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, powinien przedstawić aktualną opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, stwierdzającą jego psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym, w którym kandydat ma rozpocząć naukę (należy dostarczyć najpóźniej do dnia wyznaczonego terminu badania przydatności) Termin składania wniosków moja 31 maja 2021 r. Badanie przydatności odbędzie się 7-12 czerwca 2021 r. Dokumenty można składać: ➢ osobiście w sekretariacie szkoły, ➢ pocztą elektroniczną w postaci skanów na adres psmgorzow@gmail.com ➢ pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres: PSM I st., 66-400 Gorzów Wlkp., ul Teatralna 8. INFORMACJE DODATKOWE i umawianie konsultacji: TELEFON/ FAX: 95 735 24 89

Szkoła muzyczna zaprasza!