Wielkie wyzwanie małej gminy

2020-11-02 17:22
Eko
Autor: pixabay.com

Mieszkańcy gminy Dobiegniew mają powody do radości. Modernizacji i rozbudowy doczeka się w końcu oczyszczalnia ścieków. Gmina dostała z UE 10 mln zł dofinansowania na ten cel.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie będzie kosztowała ponad 19 mln zł. Połowę tej kwoty, czyli prawie 10 mln zł, stanowi wsparcie unijne w ramach programu operacyjnego Lubuskie 2020. - Gmina opracowała bardzo ambitny projekt – zauważa Marcin Jabłoński, wicemarszałek województwa lubuskiego. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie remont części istniejących obiektów oczyszczalni i przepompowni ścieków, a także rozbudowa o dodatkowy bioblok, stację dmuchaw, plac osadowy i zagęszczacz grawitacyjny, a także system wizualizacji procesu technologicznego i sterowania elektronicznego. - To rzeczywiście niesamowite wyzwanie o znaczeniu proekologicznym – zauważa burmistrz Dobiegniewa, Sylwia Łaźniewska. Zadanie pozwoli gminie Dobiegniew spełnić dyrektywę unijną, ściekową. Dzięki niej skanalizowane zostanie 98% obszaru gminy. Modernizacja oczyszczalni ścieków to największy projekt inwestycyjny, jaki gmina Dobiegniew będzie realizować.

Wielkie wyzwanie małej gminy