Willa Jaehnego doczeka się remontu

2020-06-12 12:29
Willa Jeahnego w Gorzowie
Autor: wizualizacja ZIPH

Willa Jeahnego w Gorzowie odzyska nowy blask. W zabytkowym budynku przy ulicy Kosynierów Gdyńskich ma powstać Regionalne Centrum Przedsiębiorczości.

Willa Jaehnego, to do niedawna miejski obiekt, który izba zakupiła jesienią 2018 roku. W październiku ubiegłego roku prezydent miasta Jacek Wójcicki i prezes ZIPH Jerzy Korolewicz podpisali umowę partnerską, dotyczącą przygotowania i realizacji projektu Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości, na kwotę 264 tys. złotych. - Przywrócimy dawny blask jednemu z najpiękniejszych zabytków w mieście, po drugie obiekt odzyska swoją pierwotną funkcję – mówi Jacek Wójcicki. Koszt całego przedsięwzięcia to około 10 mln złotych, z czego dofinansowanie to 8,5 mln. Na remont zniszczonego budynku Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa otrzymała dofinansowanie z ramach Działania 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.