Zmiany w centrum Gorzowa

2019-04-12 10:13 k_lewera
Zmiany w organizacji ruchu w centrum Gorzowa
Autor: www.gorzow.pl

Od poniedziałku kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu w centrum Gorzowa. Wykonawca przebudowywanej ul. Sikorskiego planuje oddać do użytku zachodnią część skrzyżowania ul. Chrobrego i Sikorskiego oraz umożliwi wjazd z ul. Chrobrego w Pocztową.

Od poniedziałku kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu w centrum Gorzowa. Wykonawca przebudowywanej ulicy Sikorskiego planuje oddać do użytku zachodnią część skrzyżowania ulicy Chrobrego i Sikorskiego oraz umożliwi wjazd z ulicy Chrobrego w ulicę Pocztową. Co ważne, drogowcy zajmą się teraz wschodnią częścią skrzyżowania, gdzie docelowo wykonana będzie nawierzchnia asfaltowa. Prace obejmą również odcinek od ul. Młyńskiej do ul. Chrobrego. Roboty na samym skrzyżowaniu potrwają około trzy tygodnie. Z kolei w środę wykonawca otworzy dla ruchu odcinek od ul. Herberta i Dzieci Wrzesińskich do ulicy Hejmanowskiej. W związku z powyższym zakresem przebudowy: - nastąpi ponowne przeniesienie ruchu z prawej jezdni na lewą, - ruch pojazdów na lewej jezdni będzie odbywał się dwukierunkowo na odcinku od biurowca Titanic do Arsenału (przy Arsenale nastąpi powrót na prawą jezdnię). Na powyższym odcinku w każdym kierunku będzie dostępny tylko jeden pas ruchu. Pasy ruchu będą oddzielone od siebie za pomocą urządzeń BRD, - zostanie utrzymane jedno przejście dla pieszych przez ul. Chrobrego w obrębie skrzyżowania z ul. Sikorskiego (po stronie południowej), - przystanek przy Arsenale zostanie przeniesiony w pobliże biurowca Titanic. Przystanek dla linii autobusowych, kursujących na zawarcie pozostanie w dotychczasowej lokalizacji tj. za wjazdem na ul. Wodną, - ul. Pocztowa na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Starej będzie ponownie jednokierunkowa. Na odcinku od ul. Starej do ul. Sikorskiego będzie drogą dwukierunkową, ślepą z możliwością zawracania, - nastąpi odwrócenie kierunku ruchu na ul. Starej. Będzie możliwość przejazdu od ul. Pocztowej do ul. Strzeleckiej. Jadąc ul. Strzelecką od strony ul. Sikorskiego będzie możliwość zawrócenia na ul. Starej przy garażach, - na ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Chrobrego w miarę możliwości wykonawca udostępni wjazd dla dostaw do znajdujących się tam sklepów.