10 grudnia sakra biskupia bp nominata Waldemara Musioła

2022-12-09 18:13 Justyna Bieniek
Ks. Waldemar Musioł
Autor: Diecezja Opolska

W sobotę 10 grudnia, o godz. 11.00, bo nominat Waldemar Musioł przyjmie święcenia biskupie w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

Pod koniec października, Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że papież Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi na terenie dzisiejszej Turcji.

Ks. Waldemar Musioł urodził się 10 listopada 1976 roku w Krapkowicach. Pochodzi z parafii św. Floriana w Żywocicach w dekanacie krapkowickim. W 1991 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, które ukończył świadectwem maturalnym w 1995 roku.

W latach 1995-2001 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie i Opolu. Ukończył je w 2001 roku, uzyskując magisterium z teologii.Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2001 roku z rąk biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Kontynuując studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w 2005 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej.

W latach 2001-2005 był wikariuszem parafii św. Piotra i Pawła w Nysie, a w latach 2005-2006 – w parafii bł. Czesława w Opolu. W latach 2006-2009 zajmował stanowisko referenta w wydziale duszpasterskim kurii diecezjalnej w Opolu, a od stycznia 2009 roku jest jego dyrektorem.W latach 2008-2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, a od października 2012 roku rektorem diecezjalnego Bractwa św. Józefa. Także moderator diecezjalnego zespołu synodalnego, a od listopada 2021 roku – sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP.

Źródło:ekai