19 września w Warszawie- międzynarodowa konferencja o ochronie małoletnich w kościołach Europy Środkowo- Wschodniej

2021-09-14 12:03
Episkopat
Autor: pixabay

Konferencję organizuje Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich i Konferencja Episkopatu Polski. Wezmą w niej udział przedstawiciele Episkopatów i osób pracujących dla dzieci i młodzieży w 20 krajach.

Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych – konferencja pod takim właśnie tytułem odbędzie się w dniach 19-22 września. Międzynarodowe spotkanie ma umożliwić wymianę doświadczeń i zainicjowanie wspólnych działań oraz bliższą współpracą Kościołów w tej części Europy. Chodzi o zapobieganie przypadkom wykorzystania seksualnego osób małoletnich.

Wśród uczestników będą członkowie Papieskiej Komisji, biskupi, wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich, a także osoby świeckie. Reprezentują Kościół rzymskokatolicki i greckokatolicki z Polski, Albanii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Serbii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Kosowa.

Konferencja będzie też próbą przyjrzenia się pewnym specyficznym trudnościom w podejściu do problemu- w Kościele i społeczeństwie, podkreśla o. dr Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz członek komitetu organizacyjnego. O. Żak ma nadzieję, że to międzynarodowe spotkanie zapoczątkuje wymianę dobrych praktyk i ściślejszą współpracę osób oraz instytucji z Europy środkowo-wschodniej, by skuteczniej budować kulturę ochrony osób najbardziej bezbronnych.

W ramach konferencji zaplanowano też serię wykładów i paneli dyskusyjnych. Uczestnicy wysłuchają przesłania papieża Franciszka, skierowanego specjalnie do nich.Uczestnicy będą się też dzielić doświadczeniami z własnych krajów, przekazywać informacje jak u nich wygląda ochrona małoletnich.Ważnym punktem konferencji będzie czas wysłuchania osób skrzywdzonych przez duchownych.

Pod adresem www.ochronadzieci.eu dostępna jest strona internetowa konferencji. Można tam znaleźć wszystkie informacje dotyczące spotkania.Wrześniowa konferencja w Warszawie jest kolejną z konferencji kontynentalnych lub regionalnych zainicjowanych przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich. Na jej współorganizatora wybrano Konferencję Episkopatu Polski.

Źródło: episkopat.pl