31 maja uroczystości pogrzebowe kardynała Angelo Sodano

2022-05-28 16:43
Plac św. Piotra
Autor: Jackzor/wikimedia commons

Ostatniego dnia maja odbędą się uroczystości pogrzebowe emerytowanego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej i emerytowanego Dziekana Kolegium Kardynalskiego kardynała Angelo Sodano- podało Biuro Papieskich Ceremonii Liturgicznych. Hierarcha zmarł wczoraj w Rzymie. Miał 94 lata.

Liturgię żałobną celebrować będzie kardynał Giovanni Battista Re, Dziekan Kolegium Kardynalskiego, wraz z kardynałami oraz arcybiskupami i biskupami. Na zakończenie celebracji eucharystycznej papież Franciszek będzie przewodniczył obrzędowi ostatniego pożegnania i polecenia Bogu.

Ojciec święty w telegramie po śmierci emerytowanego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej nazwał go "cenionym człowiekiem Kościoła", który sumiennie pracował u boku jego poprzedników. „W każdym zadaniu okazywał się człowiekiem zdyscyplinowanym kościelnie, lubianym duszpasterzem, ożywionym pragnieniem szerzenia wszędzie zaczynu ewangelicznego” – napisał Ojciec Święty.

Śmierć kardynała Angelo Sodano wzbudza w mojej duszy uczucia wdzięczności wobec Pana za dar tego cenionego człowieka Kościoła, który wielkodusznie przeżywał swoje kapłaństwo, najpierw w diecezji Asti, a następnie, przez resztę swojego długiego życia, w służbie Stolicy Apostolskiej. Wspominam jego sumienną pracę u boku wielu moich poprzedników, którzy powierzali mu ważne zadania w dyplomacji watykańskiej, aż po delikatny urząd Sekretarza Stanu. W przedstawicielstwach papieskich w stolicy Ekwadoru Quito, w Urugwaju i Chile gorliwie poświęcał się dla dobra tych narodów, promując dialog i pojednanie. W Kurii Rzymskiej wypełniał swoją misję z przykładnym oddaniem. Również ja mogłem korzystać z jego darów umysłu i serca, zwłaszcza podczas pełnienia przez niego funkcji Dziekana Kolegium Kardynalskiego. W każdym zadaniu okazywał się człowiekiem zdyscyplinowanym kościelnie, lubianym duszpasterzem, ożywionym pragnieniem szerzenia wszędzie zaczynu ewangelicznego. Wznoszę do Boga, miłosiernego Ojca, modlitwy za zmarłego kardynała, aby go przyjął w wiecznej radości, i wyrażając moją bliskość z jego rodziną i wspólnotą wiernych z Asti, przesyłam moje błogosławieństwo wszystkim, którzy dzielą ból z powodu jego odejścia, ze szczególną i wdzięczną myślą o siostrach św. Marty i wszystkich, którzy z miłością mu pomagali- napisał papież Franciszek w liście do siostry kardynała Sodano.

Źródło:ekai