Abp Antonio Guido Filipazzi przekazał listy uwierzytelniające

2023-11-20 18:20
Abp Antonio Guido Filipazzi
Autor: BP KEP

W pierwszym dniu 396. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Antonio Guido Filipazzi, przekazał listy uwierzytelniające przewodniczącemu KEP, abp Stanisławowi Gądeckiemu.

Abp Antonio Guido Filipazzi przekazał listy uwierzytelniające przewodniczącemu Episkopatu na rozpoczęcie przedpołudniowej sesji obrad 396. Zebrania Plenarnego Konferencji KEP Polski, które w dniach 20-21 listopada odbywa się na Jasnej Górze. Potem wygłosił okolicznościowe przesłanie do biskupów.

Abp Filipazzi został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce przez papieża Franciszka 8 sierpnia. Ma 60 lat, pochodzi z archidiecezji mediolańskiej. Przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Nigerii.

Nuncjusz Apostolski jest przedstawicielem Ojca Świętego wobec Kościoła partykularnego w konkretnym kraju oraz ambasadorem Stolicy Apostolskiej w danym państwie. Utrzymuje kontakty z Konferencją Episkopatu i poszczególnymi biskupami oraz udziela im pomocy. Informuje Stolicę Apostolską o sytuacji tutejszego Kościoła. Przedkłada papieżowi kandydatów na biskupów diecezjalnych i pomocniczych oraz przeprowadza procesy informacyjne z tym związane. Uczestniczy też w poczynaniach ekumenicznych i współpracy międzynarodowej Kościoła partykularnego. Broni – jak zajdzie potrzeba – uprawnień Kościoła w danym kraju.

Źródło: BP KEP

https://www.youtube.com/watch?v=q5PENn-Sy40&t=1s